Navigacija

Podružnična cerkev sv. Antona Puščavnika na Ravnah na Koroškem

Podružnična cerkev sv. Antona Puščavnika na Ravnah na Koroškem

Cerkev, posvečena sv. Antonu Puščavniku, je podružnica župnijske cerkve sv. Egidija na Ravnah.

Cerkev je bila prvič omenjena 1403. leta, verjetno pa je danes stilno neenotna arhitektura stala že pred letom 1400. O datumu nastanka v začetku 15. stoletja govori oblika vzhodnega kornega dela, ki je danes edini ohranjen del prvotne stavbe, ter poslikava severne stene prezbiterija, za razliko od ladje, zvonika in zakristije, ki so bili prezidani v času razcveta baroka v 17. stoletju.

Freske v prezbiteriju datirajo iz okoli leta 1400 in so verjetno delo neznanega potujočega slikarja Mojstra iz Nonče vasi, ki je deloval na območju Koroške v prvi četrtini 15. stoletja in dobil ime po svojem izjemnem slikarskem opusu v cerkvi sv. Marije na Pesku v Nonči vasi na avstrijskem Koroškem. Poslikava sv. Antona predstavlja izjemen spomenik v merilu srednjeveškega stenskega ustvarjanja na Slovenskem.