Navigacija

Podružnična cerkev sv. Uršule

Podružnična cerkev sv. Uršule

Z lego na 1699 metrov visoki Uršlji gori, ki zamejuje spodnji del Mežiške doline, predstavlja podružnična cerkev sv. Uršule najvišje stoječo cerkev na Slovenskem. Cerkev ima romarski značaj in je podružnica sv. Radegunde v Starem trgu pri Slovenj Gradcu. Začetki njene gradnje segajo v leto 1570, saj je nastala v protireformacijski vnemi ljubljanskega škofa Tomaža Hrena, ki je cerkev 1602. leta, ob zaključku gradnje, tudi posvetil.

Stavba predstavlja poznogotsko triladijsko sakralno arhitekturo, ki pa v svoji nakazano dvoranski zasnovi že uveljavlja renesančne gradbene principe. Od stare renesančne notranje opreme je danes ohranjen le imeniten renesančni kamnit stranski oltar, posvečen sv. Devici Mariji.