Navigacija

Podružnična cerkev sv. Mohorja in Fortunata

Podružnična cerkev sv. Mohorja in Fortunata

Cerkev, posvečena sv. Mohorju in Fortunatu, je postavljena na slemenu, ki se najvišje dvigne na Preškem vrhu in se znižuje proti Šrotneku. Cerkev je od vsega začetka podružnica župnijske cerkve sv. Marjete v Kotljah. Arhivskih podatkov o nastanku cerkve ni, prvič je bila omenjena v vizitaciji konec 16. stoletja.

Prvotno je imela cerkev romarski značaj, o čemer govori tudi pripovedka. Ta pravi, da še preden je imela sv. Uršula svojo cerkvico na Uršlji gori, je stala v skalovju Plešivca cerkev, posvečena sv. Mohorju, kamor so ljudje množično romali na božjo pot.