Navigacija

Kapelica sv. Matere božje

Kapelica sv. Matere božje

Kapela je prvotno stala poleg stare Mihelačeve bajte ob vpadnici v mesto in je bila pred kratkim prestavljena ob bencinsko črpalko. Je zaprtega tipa z osrednjo nišo, v katero je postavljen kip Matere božje z Jezusom in s križem. Verjetno gre za poznobaročno kapelo iz 18. stoletja, natančnejši podatki bodo znani po strokovni analizi plastike.