Navigacija

Kapelica sv. Janeza Nepomuka

Kapelica sv. Janeza Nepomuka

Kapelica sv. Janeza Nepomuka je poznobaročna in je bila verjetno, glede na kamniti kip svetnika v osrednji niši, katerega čaščenje se je po Evropi razširilo v 18. stoletju, pozidana v 2. polovici tega stoletja. Postavljena je na mostu v starem mestnem jedru Raven, kateremu daje značilen prostorski poudarek.