Navigacija

Podružnična cerkev sv. Neža na Vrheh

Podružnična cerkev sv. Neža na Vrheh

Odmaknjena od ceste Kotlje-Slovenj Gradec stoji, v globoko kotanjo skrita, sv. Neža na Vrheh, podružnica župnijske cerkve sv. Roka na Selah. Cerkev je nastala v 14. stoletju in je bila, glede na današnjo podobo, v 18. stoletju prezidana ter v 19. stoletju tudi nanovo opremljena. Najpomembnejši del cerkve predstavljajo srednjeveške poslikave prezbiterija s svetopisemskimi prizori in figuralnimi podobami svetnikov, iz okoli 1370. leta.