Navigacija

Podružnična cerkev sv. Urha na Strojni

Podružnična cerkev sv. Urha na Strojni

Podružna cerkev sv. Urha na Strojni je podružnica župnijske cerkve sv. Danijela v Šentanelu in je glede na cerkveno zasnovo verjetno nastala že v srednjem veku. Iz župnijske kronike je razvidno, da so 1848. leta staro cerkev prezidali in povečali. 7. maja 1848 je novo enoladijsko cerkev z zvonikom na severu, obdano s pokopališčem in z obzidjem, posvetil škof Anton Martin Slomšek, o čemer priča tudi napis na oboku ladje.