Navigacija

Cestnikov slap

Cestnikov slap

V dolini Meže na Tolstem Vrhu na dvorišče Cesnikove domačije pada slikovit slap. Gradita ga dve skalni stopnji: spodnja je visoka okoli 16 metrov, zgornja pa 10 metrov. Tako slap s 26 metri predstavlja enega največjih slapov v metamorfnih kamninah.

Nastal je v svetlo sivem kvarcitu in bioritno-muskovitnem blestniku. Njegov nastanek je povezan s prednico reke Meže. Ta je tekla v višini zgornjega roba stene nad današnjim slapom. Ozemlje se je ob prelomih hitro dvigovalo. Meža je tekla predvsem tam, kjer so bile kamnine zaradi prelomov razlomljene (prelomna cona), tako je napredovala in širila strugo. Prag med potokom in Mežo je postajal višji in nastal je slap.