Navigacija

Dolina Črnega potoka pri Kotljah

Dolina Črnega potoka pri Kotljah

V okolici Kotelj najdemo nekaj zanimivih manjših mokrišč, ki nudijo zadnje zatočišče številnim ogroženim rastlinskim in živalskim vrstam. Z naravovarstvenega stališča so posebej pomembni travniki ob ČRNEM POTOKU v bližini kmetije Lakovnik, kjer je bilo doslej zabeleženih prek 70 vrst dnevnih metuljev, med njimi tudi nekatere evropske ogrožene vrste, kot so jesenov pisanček, škržolični pisanček in sviščev modrin. Sprehod ob vijugavi strugi Črnega potoka, popestreni z majhnimi slapiči in tolmuni, bo navdušil vsakega ljubitelja narave.

Močvirni travnik zahodno od kmetije Lakovnik v Podgori je bil v preteklosti izsušen, zaradi opustitve rabe pa se ekološke razmere ponovno izboljšujejo.

Doslej je bilo v dolini Črnega potoka pri Kotljah opaženih preko 70 vrst dnevnih metuljev, kar samo po sebi govori o izrednem pomenu tega območja za ohranjanje biotske raznolikosti Koroške.

Močvirski svišč Gentiana pneumonanthe je sicer raztreseno razširjen po celi Sloveniji, vendar je vse redkejši. Kot pove že njegovo slovensko ime, uspeva predvsem na močvirnih travnih površinah, ki so jih različni izsuševalni posegi v zadnjih desetletjih katastrofalno prizadeli.

Idilični Črni potok pri Kotljah je eden zadnjih večjih potokov v občini Ravne na Koroškem, ki ga različni vodarski posegi še niso uničili. Od Podgore pa vse do izliva v Hotuljko je zato predlagan za zavarovanje kot hidrološki naravni spomenik.