Navigacija

Partizanska bolnišnica Mirta

Partizanska bolnišnica Mirta

Bolnišnica je bila majhen, lesen objekt, ki ga je po sistemu zemljanke zgradil Feliks Zdovc - Fika, Rožankov sin. Je lesena brunarica, z dvokapno, strmo streho krito s šitlni. Na njej je napisna tabla. Brunarica je vzdrževana in obnovljena.

Decembra 1944 so v bolnišnico pripeljali sestro Ano Zdovc - Mirto, ki je bila hudo ranjena v nogo. Po njej je bolnišnica tudi dobila ime. V njej so se od konca decembra 1944 do konca vojne zdravili partizani, ki jih je negoval in zdravil sam graditelj Feliks Zdovc - Fika.