Navigacija

Malgajev spomenik na Dobrijah

Malgajev spomenik na Dobrijah

Na Dobrijah, v prenovljenem spominskem parku, stoji spomenik, ki je posvečen Franju Malgaju in borcem. Prvotni spomenik, ki je bil postavljen leta 1924, je bil nekoliko drugačne oblike in je stal na lokaciji stare ceste med Dravogradom in Guštanjem. Leta 1941 je nacistični okupator spomenik razstrelil, saj je za njih predstavljal sramoto. Franjo Malgaj je bil namreč borec za severno slovensko mejo po 1. svetovni vojni, ko je razpadel avstroogrski imperij. Po 2. svetovni vojni je bil leta 1947 na drugo lokacijo na Dobrijah postavljen nov spomenik. Dobil je novo obliko, dodatno pa je poleg Franja Malgaja posvečen tudi borcem NOB. Tako je za spomenik dolga leta skrbela zveza združenj borcev NOB, zadnjih nekaj let pa skrb prevzema Koroško domoljubno društvo Franja Malgaja. Od leta 2010 stoji spomenik zopet na novi lokaciji, kjer je končno našel svoje mesto. Okoli spomenika nastaja spominski park, ki bo posvečen zaslužnim domačinom in dogodkom v kraju. Ker je spomenik po eni strani posvečen Malgaju, po drugi pa borcem NOB, ga krasita plošči z verzi generala Rudolfa Maistra - Vojanova in Karla Destovnika - Kajuha. Pri spomeniku je vsako leto v začetku maja spominska slovesnost, ki je posvečena obletnici smrti nadporočnika Malgaja, ki je preminil 6. maja 1919 pri Tolstem Vrhu. Franjo Malgaj za Korošce predstavlja ogromno. Že kot mladenič je zbral prostovoljce, ki so se kljub utrujenosti in naveličanju bojev v 1. svetovni vojni iz okolice Celja podali na Koroško, da jo iztrgajo iz krempljev nemškutarjev. Zato je potrebno priznati, da brez Malgaja Mežiška dolina danes ne bi bila del samostojne Republike Slovenije.

Zapisal: Aljaž Verhovnik, Koroško domoljubno društvo Franjo Malgaj