Navigacija

Župnijska cerkev sv. Egidija na Ravnah

Župnijska cerkev sv. Egidija na Ravnah

Župnijska cerkev sv. Egidija je poznoromanska, verjetno je nastala že konec 13. stoletja, čeprav se v arhivskih virih prvič omenja šele 1331. leta. Cerkev je bila večkrat prezidana, z večjimi prezidavami v letih 1622 in 1680. V 17. in 18. stoletju je bila bogato baročno opremljena, tako da se danes ponaša s kar petimi baročnimi oltarji.

Notranjščino cerkve krasi več vzidanih poznorenesančnih in zgodnjebaročnih nagrobnikov iz 17. in 18. stoletja. Zaradi bogate dvoladijske notranjščine, bogate stavbne zgodovine, kakovostne opreme in nenazadnje tudi svoje lege na pomolu v osrčju trga, se sv. Egidij uvršča med najkvalitetnejše sakralne spomenike v SV delu Slovenije.