Navigacija

Izdanki eocenskih kamnin

Izdanki eocenskih kamnin

Številni fosilni ostanki foraminifer, ki so se v apnencu ohranili do danes, dokazujejo, da je bilo nekoč na območju Kotelj in Podgore morje. Slikovit geološki pojav ponuja zanimivo možnost vključitve v učno-izobraževalne in turistične programe.

Pri domačiji Ivartnik v Kotljah in Podgori se nahajata izdanka eocenskih kamnin. Le te so v veliki meri razširjene na območju južne in jugozahodne Slovenije, medtem ko je na območju severne Slovenije teh kamnin malo. Ostanki eocenskih alveolinsko-numulitnih apnencev se lahko najdejo v prodnih zasipih, ki potekajo v smeri od Mežice, mimo Slovenj Gradca in Stranic do Prihove. Na primarnem mestu so severno od Karavank nahajališča okoli 55 milijonov let starih kamnin, odkritih le pri Ivartniku v Podgori in na Šuštarici pri Makolah. Eocenske usedline so nastajale v Tetidinem oceanu in njegovem obrobju. Apnenci, ki so nastali iz teh usedlin, so sestavljeni iz številnih fosilnih ostankov numulitov, alg, delcev školjčnih lupin, ostankov trdoživnjakov, mehkužcev, črvov, mahovnjakov, morskih ježkov in morskih lilij.

Nahajališče eocenskih kamnin predstavlja eno izmed redkih primarnih nahajališč teh kamnin v severovzhodni Sloveniji.