Navigacija

Ravbarska luknja

Ravbarska luknja

Vhod v Ravbarsko luknjo, edino znano jamo v pegmatitu, katere nastanek še ni povsem pojasnjen. Pegmatitne žile se razprostirajo od reke Meže na jugu do Libelič na severu, v dolžini več kot 10 kilometrov. Nastopajo v gnajsu in blestniku. V eni teh pegmatitnih žil se na levem bregu Meže nad Ravnami na Koroškem nahaja poševna jama. Za jamskim vhodom se razcepi v dva rova. Levi rov se po 5 metrih povzpne in močno zooži, desni je v dolžini 5 metrov prehoden, nato se nadaljuje kot neprehoden rov.

Ob geomorfoloških značilnostih je jama tudi zatočišče in prebivališče jamskim živalim. Tako jama pri Votli peči predstavlja izjemno zoološko nahajališče nekatere redke jamske favne. Domovanje v jami so našli prikupni mali sesalci  netopirji mali podkovnjaki. Vse te posebnosti so s Pravilnikom o razglasitvi naravnih vrednot razglašene za naravne vrednote državnega pomena. (Vir: Mojca Bedjanič, tipkopis, Maribor, 23. 10. 2009; Mojca Planjšek, Matjaž Bedjanič, Matjaž Jež, Naravovarstvene smernice za območje občine Ravne na Koroškem, 2001, str. 18.)