Navigacija

Grad Ravne

Grad Ravne

Grad Ravne stoji na prodnati terasi nad mestnim jedrom in je star že okoli petsto let. Po zadnji prenovi iz 19. stoletja današnji grad razkazuje neobaročni videz, sicer pa je stilno neenotna arhitektura rezultat številnih prezidav od pozne gotike do danes. Zadnja celovita obnova je v celoti upoštevala zahteve varstva kulturne dediščine, hkrati pa je zagotovila funkcionalne prostore za delo Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika, ki domuje v gradu od leta 1949.

V grajskih prostorih je ohranjen izjemen fond slikarske dediščine  rezultat likovnih kolonij, ki so v prostorih galerije Likovnega salona potekale od leta 1969 dalje. Galerija prireja redne razstave umetniških del in predstavlja alternativne programe pod okriljem ravenskega muzeja, ki ima v njem stalne zbirke iz zgodovine kraja in Mežiške doline. V gradu je razstavljen tudi bogat fond male plastike.

INFO:
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Na gradu 1
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: +386 2 870 54 21