Navigacija

Grad Javornik

Grad Javornik

Na robu terase Javornik na imenitni razgledni točki nad starim delom mesta leži grad Javornik. Ima dominantno lego nad mestom in vse kvalitete prezidanega, vendar v osnovi ohranjenega renesančno-baročnega dvorca iz 17. stoletja. Od prvotne stavbe je ohranjeno še celotno jedro, le stolpiča sredi zahodne in južne fasade sta se skrila za neorenesančnimi prizidki. Zahodni rob grajske terase krasi nizko obzidje, ki na južnem koncu oblikuje čuvajnico.

Železarna Ravne je v šestdesetih letih 20. stoletja pričela s posegi za njegovo ohranitev, vendar je bila obnova žal prekinjena in čaka na gradu bolj naklonjene čase.