Navigacija

Mežnarjev skedenj

Mežnarjev skedenj

V neposredni bližini cerkve pod cesto stoji leseno, delno iz kamna zidano značilno gospodarsko poslopje. Skedenj ima tipični dovozni most. Poslopje pokriva strma dvokapna čopasta skodlasta streha. Zanimivi so tesarski detajli na objektu: čelne rozete, stebri in konzole.

Skedenj je tipičen in dobro ohranjen gospodarski objekt ter predstavlja kvaliteten etnološki spomenik.