Navigacija

Požegova domačija

Požegova domačija

V pobočje Strojne locirano samotno domačijo sestavljajo gospodarsko poslopje, kašča ter stanovanjska hiša.

Stanovanjska hiša je pritlično, leseno, v kladni konstrukciji grajeno in podkleteno poslopje, ki ga z dveh strani obdaja gank. Notranjščina ima tri prostore. V srednji osi je veža, levo izba, desno pa 'hiša'. Na posnetem tramu v 'hiši' je letnica 1733. V prizidku hiše stojijo lesena preša, gospodarsko poslopje ter skedenjna T oblikovano, leseno, delno zidano večje poslopje, opremljeno z značilnim dovoznim mostom. Kašča je v kletnem delu zidan, v zgornjih dveh etažah lesen objekt. V čelu obeh etaž je gank. Vse stavbe pokriva strma čopasta dvokapna skodlasta streha.

Objekti stanovanjskega in gospodarskega značaja so značilne koroške stavbe ljudskega stavbarstva, ki so locirane na dominantni legi nad cesto.