Navigacija

Trško jedro

Trško jedro

Trško jedro Raven na Koroškem se razprostira v obsegu kot ga je upodobil J. V. Valvasor v drugi polovici 17. stoletja, strokovnjaki pa ga uvrščajo med pomembnejša naselbinska spomeniška območja Slovenije.

Najlepši predel starega jedra je Stara ulica, ki vodi iz trga do župnijske cerkve sv. Egidija. Hiše v tej ulici so obnovljene, vendar v zasnovah baročne, saj jih v 17. stoletju v večini še ni bilo.