Navigacija

Grad Ravne – Streiteben

Grad Ravne – Streiteben

Arheološke raziskave 2002

Med arheološkimi raziskavami, ki so potekale ob obnovi Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika, smo leta 2002 odkrili tudi arhitekturne ostanke kletnega prostora zidanega objekta z ohranjenim stopniščem. V notranjosti objekta smo na dnu odkrili ožgano plast, ki je bila prekrita z ilovnatim estrihom. Med najdbami so zanimivi odlomki keramičnih posod, številne kosti ptičev in manjših živali, posamezni železni predmeti, lončene pečnice ter zanimivo keramično korito z ohranjeno letnico (?). V vzhodnem delu objekta je ležalo pravokotno ovalno kurišče. Notranjost objekta je prekrivala skoraj meter debela ruševinska plast (apno, malta, porušeno polomljeno kamenje). V tem zasutju in plasti nad njo so ležale drobne najdbe, ki jih lahko datiramo v 16. stoletje in sovpadajo z uničenjem objekta.
Objekt je nekoč verjetno sodil k pristavi, ki je stala tu že pred izgradnjo gradu v 30. letih 16. stoletja. Grad so zgradili Hebenstreiti, patriarški fevdniki, ki so se na Koroško preselili okoli leta 1530.

Več: https://www.kpm.si/razstave/grad-ravne-streiteben/

Informacije

LOKACIJA

na prostem ob gradu Ravne

ODPRTO

prost dostop

KONTAKT

+386 2 62 12 520 (recepcija), +386 2 62 12 522 (tajništvo)

E-POŠTA

info.sg@kpm.si

VSTOPNINA

OGLED

VODSTVO

ODRASLI

Brezplačno

Brezplačno

MLADINA

Brezplačno

Brezplačno

INVALIDI IN UPOKOJENCI

Brezplačno

Brezplačno