Navigacija

Kravperška kašča

Kravperška kašča

Kašče so reprezentativne stavbe kmečkega doma namenjene hrambi žita in mesnih izdelkov. Najstarejše ohranjene kašče v Mežiški dolini so iz 17. stoletja. Za hrambo pridelkov ima večina še ohranjenih kašč tri uporabne prostore – zidano klet, pritlično in etažno celico. Zidan kletni prostor z obokanim ali lesenim stropom, namenjen shranjevanju »mošta« - jabolčnika in poljskih pridelkov, je večinoma vzidan v pobočje. Neposredna povezanost z izrabo kletnih prostorov se kaže tudi v lokaciji lesene stiskalnice - »preše«, ki je pogosto prislonjena na zunanjo steno kašče, zaščitena pod podaljšano streho.
Skozi vrata, ki predstavljajo stičišče zunanjega in intimnega družinskega sveta, vstopimo v pritlični kaščni prostor, kjer so ob stenah iz tesanih brun vgrajeni ali postavljeni leseni predali – »košti« za žito. 

 Zaradi vzdrževanja konstantne klime v kaščnem prostoru (zaradi sušenja mesnih izdelkov) je imela samo etažna celica lično izrezljane zračnike. Dostop je bil mogoč po zunanjih ali notranjih stopnicah. Zunanje vodijo s spodnjega »ganka« na zgornjega po zunanji strani, pri notranjih stopnicah pa je pritlična celica deljena na dva prostora, od koder je mogoč dostop v etažni kaščni prostor. Prehod iz pritlične v etažno celico je nakazan tudi z razširjeno medetažno stopnico (konzolni zamik), ki je poleg vogalnih zvez, vrat in ganka najbolj dekorativni element kašče. Etažne celice so grajene mansardno v obliki trapeza ali trikotnika. Zaradi take izdelave streha ni rabila posebne konstrukcije, razen na mestu, kjer se je oblikoval čop. Ostrešja iz tesanih brun s trikotno oblikovano čelno steno na kaščo ali »povalo« so med najstarejšimi ohranjenimi tudi v evropskem prostoru. Pri večini kašč so poudarjena in okrašena vrata, zračne line, medetažne stopnice, stiki brun, ganki, izrezljani križci na vratih pa s svojo podobo zaokrožajo mistično prošnjo po varni shrambi pridelkov.

Krauperška kašča iz 19. stoletja je do leta 1961 s svojo obliko in okrasnimi elementi  zaokrožala podobo Krauperške domačije na Preškem Vrhu. Skoraj petdeset let je bila del muzeja na prostem ob muzejski stavbi na ravenskem gradu, v letu 2010 pa je bila prestavljena ob rob dvoriščnega prostora na Prežihovi bajti, na Preškem vrhu. Krauperška kašča je lesena, podkletena nadstropna stavba z značilnim gankom v pritličju. Prehod v etažno celico je mogoč po notranjih stopnicah. Na zahodno zunanjo steno kašče je pod napuščem prislonjena stiskalnica za sadje (»preša«).

Kontakt: +386 2 62 12 564 (tajništvo) ali  +386 2 62 12 520 (recepcija)

Odprto: prost dostop

Lokacija: Preški vrh 13, 2394 Kotlje

Elektronska pošta: info.sg@kpm.si


+ 386 2 62 12 520 (recepcija), +386 2 62 12 564 (tajništvo)