Navigacija

Dobrije

Dobrije

Med Tolstim Vrhom in Koroškim Selovcem se ob glavni cesti Dravograd-Ravne na Koroškem razprostira naselje z gručastim jedrom na obeh straneh reke Meže. To so DOBRIJE. Reka Meža je pravzaprav mejnik, saj levi breg sodi pod k. o. Tolsti Vrh. V brezovem gaju nad Blatnikovo domačijo je leta 1919 padel nadporočnik Franjo Malgaj, Maistrov borec in poveljnik prostovoljskega oddelka, na umiku pred nemško premočjo. Ob glavni cesti stoji v spominskem parku na Dobrijah njemu in tovarišem posvečen spomenik z vklesanimi verzi generala Rudolfa Maistra in Karla Destovnika - Kajuha.

Z Dobrij so doma tudi znani bratje Kotniki: dr. France Kotnik, etnolog in slavist, urednik Mohorjeve družbe, Prežihov mentor in prijatelj; dr. Janko Kotnik, slavist in romanist, avtor številnih slovarjev; njun brat Dominik Kotnik je bil župan Guštanja (sedanjih Raven na Koroškem) v letih 19331941.

Na obrobju dobrijske okolice, na tromeji občin Ravne na Koroškem, Dravograd in Slovenj Gradec, je cerkev sv. Neže, zgrajena v gotskem stilu, z visokim zvonikom s tremi zvonovi. Nastala naj bi v 14. stoletju; po ustnem izročilu so stare lipe ob njej zasadili že Turki.