Navigacija

Dobja vas

Dobja vas

Dobja vas leži ob cesti Ravne na Koroškem-Prevalje, ob vznožju Navrškega Vrha. Stari del z gručasto zasnovo leži okoli nekdanjega dvorca Doba, okoli starega jedra pa je skupina novih hiš in stanovanjskih sosesk, ki se širijo po južnem pobočju hriba nad dolino.

Za 'center' starega naselja Dobja vas bi lahko določili nekdanjo gostilno Likevič, ki je bila zgrajena leta 1903. Sedanja cesta na Dobji dvor je bila zgrajena okoli leta 1938, kolovoz z Raven proti Prevaljam pa so v letih 194142 v cesto spremenili Nemci. Takrat so tudi zgradili s kamenjem obzidan most pri Likeviču. Na mestu, kjer so kopali pesek, se je pokazalo obzidje, katerega izvor ni znal nihče pojasniti in je bilo vidno še pred slabimi tremi desetletji.

Ob sedanjem križišču pri naselju Dobja vas sta bili bobnarija (izdelovanje vozov) in kovačija. Slednja je bila tik ob potoku, 'v zemljo zakopana', z mogočnimi oboki. Verjetno so bili tudi ti oboki podlaga legendi o zlatem 'zotlno', ki da je tam nekje pri mostu zakopan. To so najbolje vedeli furmani, ki so zatrjevali, da je cesta vedno 'votlo' pela. Mnenja o tem, da je bila pri tem mostu leta 1982 podrta Močnikova hiša, nekdaj tudi mitnica, so deljena. Po legi sodeč bi mogoče lahko bila.

Kapelica pod lipo v naselju Dobja vas je bila skoraj zagotovo v lasti Žibovtovih. Kdo točno in ob katerem dogodku jo je postavil, ne ve nihče. Kapelica je bila pred uničenjem prvič rešena leta 1972, lepo obnovljena pa je bila v letu 2001. V Logu je bil na območju sedanje obrtne cone izvir tople vode  toplice, kjer so ženske prale perilo. Ob sedanji železarniški ograji je bil izvor 'kisle vode'. Na izvira spominja tudi staro ledinsko ime 'Per (pri) Studenci', ki je ohranjeno le še na stari katastrski mapi. Oba izvira sta presahnila po regulaciji reke Meže. Prva regulacija je v obliki javnih del potekala ob gospodarski krizi okoli leta 1930, v času bana Natlačna. Nasip so zato poimenovali tudi 'Natlačnov širm' (Schirm, nem. ščit, zaslon, ščitnik), vendar ni v celoti zavaroval Loga.