Navigacija

RAVENSKI RAZGLEDI – junijska številka

RAVENSKI RAZGLEDI – junijska številka

Kje:
Kdaj: 12.4.2021 0:00 - 10.5.2021 23:30

Spoštovani!

Poletna številka občinskega glasila Ravenski razgledi bo izšla junija. Prijazno povabljeni, da sodelujete s prispevkom o svoji dejavnosti.

Vaš prispevek lahko obsega največ do 2.000 znakov s presledki (pisava Times New Roman, velikost 12), zaželena je tudi (največ ena!) fotografija, najbolje v digitalni obliki v formatu JPG, v velikosti min. 500 KB. Prosimo, da ne pošiljate kolažev fotografij.

Prispevke sprejemamo do 10. maja 2021, ko bomo zaključili z redakcijo glasila. E-mail: irena.oder@rav.sik.si

Posebej vas opozarjamo, da lahko zaradi racionalizacije stroškov ena ustanova, šola, društvo ipd. pošlje le en prispevek. Edina izjema, ki jo bomo pri tem dopuščali, bodo izjemni dogodki (visoke obletnice in podobni jubileji, izidi pomembnih del …).

Število fotografij za objavo je lahko večje le, če bo obseg besedila manjši (torej: pol strani besedila in dve fotografiji). Če bosta besedilo in slikovni material preobsežna, bo uredniški odbor prejet prispevek vrnil avtorju in ga poprosil za njegovo skrajšanje oziroma ga bo sam ustrezno in smiselno skrčil, če bo to glede na vsebino mogoče.

 

Uredništvo