Navigacija

Dr. Avguštin Malle: Koroški plebiscit in starejša koroška periodika [Koroška osrednja knjižnica, Razstavišče / Spletni dogodek]

Dr. Avguštin Malle: Koroški plebiscit in starejša koroška periodika  [Koroška osrednja knjižnica, Razstavišče / Spletni dogodek]

Domoznansko predavanje

Kje:
Kdaj: 27.11.2020

Predavanje bomo izvedli v počastitev 100. obletnice koroškega plebiscita in predstavitve digitalizirane starejše koroške periodike in plebiscitnega gradiva iz zbirk Koroške osrednje knjižnice.

S predavanjem dr. Avguština Malleja se Koroška osrednja knjižnica pridružuje nizu dogodkov ob 100. obletnici koroškega plebiscita. Naša knjižnica hrani dragocen slikovni fond, ki se nanaša na usodne dogodke po razpadu Avstroogrske monarhije. Predvsem sta to fotografsko gradivo bojev za severno mejo iz zapuščine dr. Julija Felaherja in obsežna zbirka plebiscitnega propagandnega gradiva. Kot dokaz nekdanje celovitosti Koroške je tudi zbirka razglednic koroških krajev, prav tako iz zapuščine dr. Felaherja, ki skozi podobe krajev izvrstno slika slovensko jezikovno mejo. Za slovensko zgodovinopisje je neprecenljive vrednosti prav gotovo tudi digitalizacija koroškega časopisa Mir (in tudi drugih časopisov), ki smo ga v letošnjem letu na našo pobudo in s sredstvi Ministrstva za kulturo ter gradivom Narodne in univerzitetne knjižnice uspeli digitalizirati. Vseh 39 letnikov, od 1882 do 1920, je dostopnih na portalu Digitalne knjižnice Slovenije, dLib.

Dr. Avguštin Malle pripada znani generaciji slovenskih gimnazijcev v Celovcu. Na dunajski univerzi je študiral zgodovino, publicistiko in germanistiko. Leta 1973 je promoviral z disertacijo Slovenski tiski na Koroškem, 1848−1900. Ves čas je bil dejaven pri Zvezi slovenskih organizacij, Slovenskem znanstvenem inštitutu in drugih organizacijah koroških Slovencev v Avstriji. Zanj lahko rečemo, da je eden izmed najboljših poznavalcev zgodovine koroških Slovencev kot tudi njihovega sedanjega položaja.


SPLETNI DOGODKI V NOVEMBRU

Ker bi radi ohranjali utrip kulture, bomo v času prepovedi, povezani z razglasitvijo epidemije, dogodke izvajali preko spleta. Prireditve, ki jih bomo posneli v prostorih naše knjižnice, bomo objavili na naši spletni in Facebook strani na dan dogodka. O podrobnostih boste pravočasno seznanjeni preko različnih obveščevalnih kanalov.