Navigacija

Bodi aktiven, bodi srečen!

Bodi aktiven, bodi srečen!

Kje:
Kdaj: 15.6.2020 8:00 - 10:00

Evropejci, Slovenci, Korošci se staramo. Trend "staranja na vrhu" se povečuje in starostna piramida bo do leta 2100 videti bolj kot kocka.

Kako smo pripravljeni na
številne spremembe, ki jih bo to prineslo v naše vsakdanjike in v vse sfere
naših življenj?

Kakovost naše starosti je oz. bo v marsičem odvisna od tega, kako se nanjo pripravljamo od mladih let.  

Vljudno vabljeni na prvo predstavitev mednarodnega projekta Priprava na aktivno staranje (Erasmus+🇪🇺), kjer bomo mdr. spregovorili o pomenu gibanja, prehrane, socialnih odnosov, vseživljenjskega učenja in rezultate predebatirali s članicami Šole zdravja Javornik, ki so primer dobre prakse!

Predstavitev bo potekala na igrišču na Javorniku v ponedeljek, 15. junija 2020. ob 08.00.

Poveza na stran o projektu: : https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.alppeca.si%2Findex.php%2Fprojekti%2F2015-07-29-19-31-51%2Fproage%3Ffbclid%3DIwAR366AHF1cttEOs6F4MR_rDmkGSQyA3VsupvHiEBFb893HpfjibsjAtaQ3g&h=AT3eeywTCfMHoxvkiPOOd52q0QeNdKhUJJWtT-yVmUCUWPoJace4marqmcunxNQvi45s8FUdE4Zm4XHOXIsjgOobB6B1u4oOUGs9S0yIRxOy65dTqqqqXhCoZ8pPMjVPOWM