Navigacija

Dr. Silvija Borovnik: Večkulturnost in medkulturnost v slovenski književnosti [Koroška osrednja knjižnica, Kuharjeva dvorana]

Dr. Silvija Borovnik: Večkulturnost in medkulturnost v slovenski književnosti  [Koroška osrednja knjižnica, Kuharjeva dvorana]

Predstavitev knjige

Kje:
Kdaj: 28.1.2020 18:00 - 19:30

»Knjiga prof. dr. Silvije Borovnik je znanstvena monografija, ki prinaša sodobne analize in sinteze o slovenskem jeziku in književnosti ter ponuja manj znane (tudi neznane) perspektive s feminističnimi, postfeminističnimi, kulturološkimi, zgodovinskimi in sociološkimi pristopi in metodami. Najbolj dragocen v tej monografiji ni le sistematičen pregled različnih literarnih opusov, ampak tudi nove perspektive sodobnih besedil, npr. občutljivost do marginalnih skupin, raziskava mehanizmov nasilja in različnih oblik manipulacije.« (Prof. dr. Alojzija Zupan Sosič)