Navigacija

Pregledna filatelistična razstava [Koroška osrednja knjižnica, Stripoteka]

Kje:
Kdaj: 6.8.2019 8:00 - 30.8.2019 15:00

Koroško filatelistično društvo (KFD) bo v počastitev 70. obletnice delovanja pripravilo pregledno filatelistične razstavo, ki sta jo pripravila člana KFD, Peter Močnik in Jože Keber. Razstava bo prikazala priložnostne poštne žige in filatelistične sklope, ki jih je v sedemdesetletnem obdobju izdalo Koroško filatelistično društvo, bodisi samo bodisi v sodelovanju s slovenskimi filatelističnimi društvi ali drugimi organizatorji raznih dogodkov bodisi s Pošto Slovenije. Razstava bo odprta do konca avgusta 201.