Navigacija

Dr. Vinko Skitek: Iz zakladnice domačih župnijskih arhivov [Koroška osrednja knjižnica, Kuharjeva dvorana]

Dr. Vinko Skitek: Iz zakladnice domačih župnijskih arhivov [Koroška osrednja knjižnica, Kuharjeva dvorana]

Kje:
Kdaj: 19.2.2019 18:00 - 19:00

Na hribu grad, v gradu zaklad – odpiramo dveri zakladnice naše dediščine

Dr. Vinko Skitek bo predstavil župnijsko arhivsko dediščino, ki obsega preko 30 tekočih metrov arhivskega gradiva in zajema obdobje od srede 15. stoletja naprej. Posamezni pergamentni ovitki segajo tudi v 12. stoletje. Urbarji, listine, matične knjige, dušni protokoli, razno spisovno gradivo, vse to so dokumenti, ki nam odkrivajo utrip Mežiške doline v zadnjih 500 letih. Na naši generaciji pa je odgovornost, da to kulturno bogastvo proučujemo ter ohranimo našim zanamcem.