Navigacija

22. ADVENTNI VEČERI − 2018

22. ADVENTNI VEČERI − 2018

Kje:
Kdaj: 7.12.2018 19:00 - 21:00

22. ADVENTNI VEČERI − 2018

Ravne na Koroškem, Župnijski dom

 Večeri nam pomagajo duhovno rasti, krepijo našo vero, odgovarjajo na vprašanja življenja.


·       Petek, 7. decembra, ob 19.00

 

Kulturna dediščina župnijskih arhivov v Mežiški dolini

Predava: dr. Vinko Skitek, zgodovinar

Arhivska dediščina župnij v Mežiški dolini sega do poznega 12. stoletja v preteklost in predstavlja zelo pomemben zgodovinski vir tega območja. Poznosrednjeveške listine, urbarji, registri podložniških dajatev, bratovščinske knjige, spisi o obnovah objektov in delovanju šol so samo nekateri drobci iz te velike zbirke naših župnijskih arhivov. Razkrivajo nam, kakšno je bilo življenje naših prednikov.