Navigacija

RAVENSKI RAZGLEDI – decembrska številka

RAVENSKI RAZGLEDI – decembrska številka

Kje:
Kdaj: 24.9.2018 7:00 - 15.11.2018 23:30

RAVENSKI RAZGLEDI – julijska in decembrska številka

Spoštovani!

Vsakoletni številki občinskega glasila Ravenski razgledi bosta izšli v prvi polovici julija in pred božičem, torej še pred 25. decembrom. Vabimo vas, da sodelujete s prispevkom o vaši dejavnosti. Prosimo vas, da oddate prispevek, ki lahko obsega največ eno tipkano stran, pisave Times New Roman, velikost 12, (3.500 znakov s presledki) na CD-ju ali preko e-pošte, skupaj z morebitnimi fotografijami (največ ena fotografija!), najbolje v digitalni obliki v JPG formatu velikosti min. 500 KB).

Prispevke za julijsko številko pošiljajte najkasneje do 15. maja, ko bomo zaključili z redakcijo glasila; za decembrsko številko pa najkasneje do 15. novembra, ko bomo zaključili z redakcijo glasila, na e-mail odgovornega urednika:  miroslav.osojnik@guest.arnes.si

Posebej vas opozarjamo na to, da lahko zaradi racionalizacije stroškov ena ustanova, šola, društvo ipd. pošlje le en prispevek. Edina izjema, ki jo bomo pri tem dopuščali, bodo izjemni dogodki (visoke obletnice in podobni jubileji, izidi pomembnih del, premiere odrskih del ipd.).

Število fotografij za objavo je lahko večje le v primeru, da bo obseg besedila manjši (torej: pol strani besedila oziroma 3.000 znakov, takrat sta lahko prispevku dodani 2 fotografiji). Naš cilj je, da bodo v prihodnje članki, ki bodo objavljeni v Ravenskih razgledih, obsegali v glasilu maksimalno eno stran, saj moramo doseči zmanjšanje stroškov produkcije. V primeru, da bosta besedilo in slikovni material preobsežna, bo uredniški odbor primoran besedilo in slikovni material vrniti in zahtevati njegovo skrajšanje ali pa ga sam ustrezno in smiselno skrčiti na predpisan obseg, če bo glede na vsebino to količkaj mogoče.

S spoštovanjem!

 

Mirko Osojnik, odgovorni urednik                                         Aleš Logar, mag.posl.ved,

                                                                                                          direktor ZKTŠM