Navigacija

RAVENSKI RAZGLEDI –decembrska številka

RAVENSKI RAZGLEDI –decembrska številka

Kje:
Kdaj: 26.9.2017 0:00 - 15.11.2017 0:00

     

RAVENSKI RAZGLEDI – decembrska številka

 

Spoštovani!

Decembrska števila občinskega glasila Ravenski razgledi bo izšla pred božičem, pred 25. decembrom. Vabimo vas, da sodelujete s prispevkom o vaši dejavnosti.

Prosimo vas, da oddate prispevek, ki lahko obsega največ eno tipkano stran, pisave Times New Roman, velikost 12, (3.500 znakov s presledki) na CD ali preko e-pošte, skupaj z morebitnimi fotografijami (največ ena fotografija!), najbolje v digitalni obliki v JPG formatu velikosti min. 500 KB).

Prispevke pošiljajte najkasneje do 15. novembra, ko bomo zaključili z redakcijo glasila, na el. naslov odgovornega urednika:  miroslav.osojnik@guest.arnes.si  .

Posebej vas opozarjamo na to, da lahko zaradi racionalizacije stroškov ena ustanova, šola, društvo ipd. pošlje le en prispevek. Edina izjema, ki jo bomo pri tem dopuščali, bodo izjemni dogodki (visoke obletnice in podobni jubileji, izidi pomembnih del, premiere odrskih del ipd.).

Število fotografij za objavo je lahko večje le v primeru, da bo obseg besedila manjši (torej: pol strani besedila oziroma 3.000 znakov; v tem primeru sta lahko prispevku dodani dve fotografiji). Naš cilj je, da bodo v prihodnje članki, ki bodo objavljeni v Ravenskih razgledih, obsegali v glasilu največ eno stran, saj moramo doseči zmanjšanje stroškov. V primeru, da bosta besedilo in slikovni material preobsežna, bo uredniški odbor primoran besedilo in slikovni material vrniti in zahtevati njegovo skrajšanje ali pa ga sam ustrezno in smiselno skrčiti na predpisan obseg, če bo glede na vsebino to mogoče.

 

S spoštovanjem!

 

 

Mirko Osojnik, odgovorni urednik                                                          Aleš Logar, mag.posl.ved,

                                                                                                                               direktor ZKŠTM