Navigacija

AZBEST, ZDRAVSTVENI IN OKOLJSKI PROBLEM [Kulturni center Ravne]

Kje:
Kdaj: 20.3.2017 10:00 - 13:00

Spoštovani!

Osveščanje prebivalstva o pravilnem ravnanju z azbestom je izjemnega pomena za varovanje zdravja prebivalstva in okolja.

V Mežiški dolini sestavljajo glavni vod javnega vodovoda od Mežice do Kotelj azbestno cementne cevi. Z njihovo dotrajanostjo in pogostejšimi poškodbami raste tudi možnost izločanja azbestnih vlaken v pitno vodo.

Kakšno je tveganje za zdravje uporabnikov vode in kaj lahko storimo?

Strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana, sodelujemo na strokovnem srečanju,

»AZBEST, ZDRAVSTVENI IN OKOLJSKI PROBLEM«

 Srečanje bo v ponedeljek, 20.3.2017 ob 10. uri v mali dvorani Kulturnega centra Ravne na Koroškem.

Na  okrogli mizi bo sodeloval tudi pobudnik srečanja, poslanec v državnem zboru g. Danilo Anton Ranc.

Vljudno vabljeni. Program je v priponki.

NIJZ, OE Ravne na Koroškem

 

PROGRAM STROKOVNEGA SREČANJA

»AZBEST, ZDRAVSTVENI IN OKOLJSKI PROBLEM«

 

9.45 - 10.00 REGISTRACIJA

10.00 - 10.05 UVODNI POZDRAV

- Danilo Anton Ranc, Poslanec v Državnem zboru

- Neda Hudopisk, predstojnica OE Ravne Nacionalnega inštituta za

javno zdravje

10.05 - 11.25 O AZBESTU

- prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med., spec.,

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana

10.25 - 10.40 AZBEST V PITNI VODI

- Majda Pohar, dr. med. spec., Nacionalni inštitut za javno zdravje

10.40 - 10.50 VARNOST MATERIALOV V STIKU S PITNO VODO

- mag. Viviana Golja, univ.dipl.kem. Nacionalni inštitut za javno zdravje

10.50 - 11.00 ODMOR

11.00 - 11.30 OKROGLA MIZA: STANJE V MEŽIŠKI DOLINI, VPRAŠANJA IN ZAKLJUČKI

- moderator: mag. Matej Ivartnik, dipl.san.inž., NIJZ

- sodelujejo: - predavatelji

- predstavniki medijev

- udeleženci srečanja

 

Osveščanje prebivalstva o pravilnem ravnanju z azbestom je izjemnega pomena za varovanje zdravja prebivalstva in okolja.