Navigacija

RAVENSKI RAZGLEDI – decembrska številka

RAVENSKI RAZGLEDI – decembrska številka

RAVENSKI RAZGLEDI – decembrska številka

Spoštovani!
Zimska številka občinskega glasila Ravenski razgledi bo  izšla decembra. Prijazno povabljeni, da sodelujete s  prispevkom o svoji dejavnosti. 
Vaš prispevek lahko obsega največ do 2.000 znakov s  presledki (pisava Times New Roman, velikost 12),  zaželene so tudi do največ tri fotografije, najbolje v  digitalni obliki v formatu JPG, v velikosti min. 500 KB.

Prosimo, da ne pošiljate kolažev fotografij.
Prispevke sprejemamo do 8. novembra 2023,  ko bomo zaključili z redakcijo glasila. 
E-mail: razgledi@knjiznica-ravne.si
 
Posebej vas opozarjamo, da lahko zaradi racionalizacije  stroškov ena ustanova, šola, društvo ipd. pošlje le en  prispevek. Edina izjema, ki jo bomo pri tem dopuščali,  bodo izjemni dogodki (visoke obletnice in podobni  jubileji, izidi pomembnih del …).

Število fotografij za objavo je lahko večje le, če bo obseg  besedila manjši (torej: pol strani besedila in dve  fotografiji). Če bosta besedilo in slikovno gradivo  preobsežna, se bo uredniški odbor obrnil na avtorja  prispevka in ga poprosil za njegovo skrajšanje oz. ga bo  sam ustrezno in smiselno skrčil, če bo to glede na vsebino  mogoče. Če je prispevkov preveč, si zaradi omejenega  prostora pridržujemo pravico do izbora.