Navigacija

OGLAŠEVANJE - glasilo Ravenski razgledi

OGLAŠEVANJE - glasilo Ravenski razgledi

V mesecih juliju bo Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem izdal glasilo Ravenski razgledi v nakladi 4.500 izvodov, ki ga bodo prejela vsa gospodinjstva v Občini Ravne na Koroškem. Ponujamo vam možnost promocije in oglaševanja.

 

V kolikor se boste odločili, da bi vaše podjetje oglaševalo v novi številki glasila, vas prosimo, da nam do 25. maja vrnete izpolnjen priložen obrazec na naslov: Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem s pripisom »Ravenski razgledi« ali na mail: danica@zkstm.si. Na podlagi izpolnjenega obrazca vam bomo v podpis poslali dva izvoda sponzorske pogodbe.

Upamo, da se boste odločili za sodelovanje z nami.