Navigacija

Avguštinov sejem - prijava in rezervacija

Avguštinov sejem - prijava in rezervacija

TRADICIONALEN AVGUŠTINOV SEJEM RAVNE NA KOROŠKEM, 23. 8. 2017 od 9. ure dalje

V okviru XVI. Ravenskih dnevov bomo organizirali tradicionalen Avguštinov sejem, ki bo potekal v centru mesta, v sredo, 23. avgusta, od 9. ure dalje. Sejem oziroma dogajanje bomo zaokrožili v več tematskih sklopov: eko ponudba, domača umetnostna obrt, suha roba …

V neposredni bližini želimo celotno dogajanje popestriti tudi s kulinarično tržnico, kjer se bodo ponudniki predstavili s svojimi specialitetami, obiskovalci pa bodo lahko uživali v omamnih vonjih in okusih.
Središče mesta je rezervirano za rokodelske izdelke ter kmečke izdelke in pridelke, razpored prodajnih mest določi organizator sejma.

Na lokaciji mestne tržnice bomo zagotovili prostor Eko kmetijam in drugim prodajalcem z eko certifikatom, ker želimo, da se predstavijo ponudniki eko izdelkov, naravno in zdravju prijazno, (prehrana, zdravje, gibanje in naravna kozmetika), prav tako ga bomo popestrili tudi z delavnicami o ozaveščanju zdravega načina življenja …

 

Rezervacije oziroma prijave:

-       na e-mail: sasa@zkstm.si,

-       po pošti: Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, Na Gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem (s pripisom »Sejem«).

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na tel.: 02 82 21 219 od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure.

PRIJAVNICA NA »TRADICIONALEN AVGUŠTINOV SEJEM« NA RAVNAH NA KOROŠKEM, 23. AVGUST 2017

Zadnji rok za prijavo na sejem in plačilo pristojbine je 14. 8. 2017. Prijave in plačila po tem datumu oz. na dan sejma bomo sprejemali le izjemoma, brez rezervacije sejemskega prostora.

Rezervacij prostora brez plačila in poslane prijavnice ne bomo sprejemali. Prodajni prostor bo rezerviran po vrstnem redu prejema vplačila in razporedu, ki ga bo izdelal organizator sejma.

Čitljivo izpolnjeni prijavnici je potrebno priložiti naslednja dokazila:

• kopijo dokazila (položnice) o plačilu pristojbine za najem prodajnega prostora.

 

Znesek je potrebno poravnati na TRANSAKCIJSKI RAČUN št. 013036030927450 (sklic je vaša davčna številka), Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, Na Gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem. S tem, ko ste poslali popolno prijavnico in plačali najemnino, imate rezervirano prodajno mesto na prostoru, ki ga bo določil organizator sejma. Razporeditev prodajnih prostorov se bo odvila na dan sejma od 06.00 do 08.00 (vhod v center pri supermarketu TUŠ).

 

Cena prodajnega prostora: 12 €/meter.

Za spodnje kategorije prodajalcev veljajo spodaj navedene znižane cene najema sejemske površine:

-       Nosilci certifikatov OZS (DUO – Rokodelstvo Art & Craft Slovenija): 10 €/tm.

Cena se smiselno uporablja tudi za druge certifikate in potrdila, ki imajo enak oziroma podoben pomen in priznavajo dodano vrednost izdelkom (npr. certifikati, ki jih izdaja Republika Avstrija, ipd.).

-       Prodajalci, ki imajo sedež registriran na območju Občine Ravne na Koroškem: 10 €/meter.

-       Kmetije, ki imajo sedež registriran na območju Občine Ravne na Koroškem: 8 €/meter.

-       Prodajalci, ki imajo sklenjeno veljavno najemno pogodbo za prodajo na mestni tržnici: 8 €/meter.

-       Razstavljavci, ki se predstavljajo s svojo dejavnostjo (netržna dejavnost), kot so šole, vrtci, Karitas, CUDV: brezplačno (lokacija: Partizanska ulica). 

 

Prijavnico najdete TUKAJ!