Navigacija

RAVENSKI RAZGLEDI – julijska in decembrska številka

RAVENSKI RAZGLEDI – julijska in decembrska številka

 

RAVENSKI RAZGLEDI – decembrska številka

Spoštovani!

Decembrska številka občinskega glasila Ravenski razgledi bo izšla pred božičem, pred 25. decembrom. Prijazno povabljeni, da sodelujete s prispevkom o vaši dejavnosti.

Vaš prispevek lahko obsega največ eno tipkano stran, tj. do 2.500 znakov s presledki (pisava Times New Roman, velikost 12), zaželena je tudi (največ ena!) fotografija, najbolje v digitalni obliki v formatu JPG, v velikosti min. 500 KB.

Prispevke sprejemamo do 15. novembra, ko bomo zaključili z redakcijo glasila. E-mail odgovorne urednice je: manja.miklavc@gmail.com.

Posebej vas opozarjamo, da lahko zaradi racionalizacije stroškov ena ustanova, šola, društvo ipd. pošlje le en prispevek. Edina izjema, ki jo bomo pri tem dopuščali, bodo izjemni dogodki (visoke obletnice in podobni jubileji, izidi pomembnih del, premiere odrskih del ipd.).

Število fotografij za objavo je lahko večje le, če bo obseg besedila manjši (torej: pol strani besedila in dve fotografiji). Naš cilj je, da bodo v prihodnje članki, ki bodo objavljeni v Ravenskih razgledih, v glasilu obsegali največ eno stran, saj težimo k zmanjšanju stroškov. Če bosta besedilo in slikovni material preobsežna, bo uredniški odbor primoran besedilo in slikovni material vrniti avtorju in zahtevati njegovo skrajšanje, oziroma ga bo sam ustrezno in smiselno skrčil na predpisan obseg, če bo to glede na vsebino mogoče.

 

 

Dr. Manja Miklavc, odgovorna urednica                                                          Aleš Logar,

mag. posl. ved, direktor ZKŠTM