Navigacija

Sejem na črno nedeljo

Sejem na črno nedeljo

Lokacija: Čečovje
Datum: marec/april; dva tedna pred veliko nočjo

Sejem poteka v organizaciji ZKŠTM Ravne na Koroškem na parkirišču Športnega centra Ravne. Vsako leto sejem
množično obiščejo kramarji iz cele Slovenije, kar privabi tudi ljudi iz okoliških krajev.