Navigacija

PICIKL

PICIKL

PICIKL je avtomatiziran sistem za izposojo koles v okviru projekta Urbana ureditev Raven na Koroškem, ki ga je vzpostavila Občina Ravne na Koroškem. V okviru projekta so bile v mestu vzpostavljene tri izposojevalne postaje, ki vključujejo 18 priključnih stojal in 12 koles. Sistem PICIKL omogoča izposojo koles za uporabo v mestnem okolju, pri čemer je kolo možno vrniti na kateri koli postaji oz. prostem stojalu sistema.


Vzpostavljenih imamo pet (5) postaj za izposojo koles. Na vsaki postaji je šest (6) priključnih mest/stebričkov. Od tega so štirje (4) stebrički  za navadna kolesa in dva (2) stebrička za električno kolo. Torej jih je skupno 30 priključnih mest/stebričkov.

Skupno je 20 koles. Od tega 15 navadnih s prestavami in 5 električnih koles. Kolo se mora vrne na stebriček, ki mora ustrezati tipu kolesa (navadni/električni).

 

 

Vzpostavljen sistem izposoje mestnih koles s tremi postajami v mestu ter dvema izven mesta, in sicer na naslednjih lokacijah:

§  Občina Ravne na Koroškem,

§  Športni center (DTK),

§  Vrtec Ravne na Koroškem, Enota Ajda

§  Kotlje

§  Dobja vas

 

Za uporabo sistema izposoje koles je potrebna osebna registracija uporabnika. Registracijo lahko opravite v prostorih Občine Ravne na Koroškem. Po registraciji uporabnik prejme svojo uporabniško kartico URBANE RAVNE in številko PIN. Izposoja kolesa je brezplačna, tedensko omejena na 14 ur izposoje.

Namen projekta je predstaviti nemotoriziran način gibanja v mestnem okolju ter hkrati ustvariti storitev – izposojo koles. S ponudbo sistema izposoje koles se naj bi spodbujalo večjo uporabo kolesa za kratka in srednje dolga potovanja v urbanem okolju. Prav tako pa se želi ponuditi možnost hitre in enostavne izposoje koles v poslovne in privatne namene, med delovnim ter prostim časom.

 

V letošnjem letu (2019) bosta izvedeni še dve novi postaji. Ena na Čečovju in ena v Strojnski reki.